Badem Fidanları

Temizlik ve Hijyen Ürünleri
20 January 2020
Erik Fidanları
3 January 2020

Orjini Fransa

Ağaç Özellikleri Ağaçları orta güçlü büyür. Dallanma şekli seyrektir. Çabuk meyveye yatar. Bol ve kararlı ürün verir. Çiçeklenme zamanı oldukça geç olduğundan İlkbahar geç donlarına yakalanma riski düşüktür.

Meyve Özellikleri Meyveleri iri, dış kabukları serttir. İç randıman %40'dır. Çift badem oranı %1-2'dir. İç bademlerinin kalitesiyle dikkat çekmektedir.

Tozlayıcılar Ferraduel, Ferrastar, Tuono.


Orjini Fransa

Ağaç Özellikleri Ağaçları orta kuvvette yayvan büyür, meyve erken başlar. Bol verimli bir çeşittir.

Meyve Özellikleri Meyveler orta - iri büyüklükte, meyve kabuğu çok sert, meyve iç randımanı % 35 - 40 olup, çift badem oranı % 1 civarındadır. Geç çiçeklenen bir çeşittir. İlkbahar geç donlarının görüldüğü yerlerde ekilebilir.

Tozlayıcılar Ferraduel, Ferrastar.


Orjini A.B.D.

Ağaç Özellikleri Ağaçları yayvan yüksek, verimli ve erken verime yatar.

Meyve Özellikleri İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır. Meyveleri orta büyüklüktedir. Geçci bir çeşit olup el bademidir. Verimi ilk yıllarda düşük olup bitki gelişimine bağlı olarak ileriki yıllarda artış görülmektedir. Uzun süre muhafazası zordur. İç randumanı % 58 - 63' dür. Çift badem oranı %5-10'dur.

Tozlayıcılar Teksas, N.P.Ultra.